Историја

1922 године ловачко друштво је располагало са 13000 КЈ и имало 26 чланова, Председник је био Марко Шувић. Ловили су на половини површине ловног ревира, а половину оставили као забран. Одстрелили су 147 зечева, 156 гусака, 5 лисица, 23 вране, 13 керова битанги и 7 мачака.

1926 године ловци су сакупили 300 динара прилога за „Ловачки гласник“, а том приликом је Ђока Мушицки, члан Надзорног одбора, одржао говор о значају овог гласила за ловце.

18.11.1928. године изведен је кружни лов на површини од 1700 КЈ. Учествовало је 25 ловаца са пушкама и 10 хајкача, а одстрељено је 126 зечева и 8 јаребица.

1938 године Савезно ловачко удружење у Ђурђеву је имало 12000 КЈ свога ловишта и 21 ловца. Те године је одстрељено 406 зечева, 25 јаребица, 89 дивљих патака, 26 дивљих гусака, 6 лисица, 10 творова, 30 ласица, 16 кобаца, 27 еја, 80 врана, 45 паса и мачака скитница.

04.02.1940. године је одржана годишња скупштина на којој је једногласно усвојен извештај о раду Управе, извештај о лову у протеклој години, где је у 4 хајке одстрељено око 500 зечева. На скупштини је изабрано ново руководство. Председник Живан Илијин, подпредседник Живан Мушицки, секретар Василије Козарски, благајник Вујица Шовљански, управник лова Влада Ћирин. Чланови управног одбора Фрања Еперт, Милован Илијин, Милан Павлов, Паја Антић, Раденко Катић. Чланови Надзорног одбора су били Марко Черкезов и Славко Костић.

12.02.1948. године одржана је годишња скупштина. После усвојених извештаја изабрано је ново руководство: председник Сима Рамач, подпредседник Сава Богданов, секретар Никола Ружић, благајник Милан Пушкаров, управник лова Јован Лазић и чланови Управног одбора: Север Сазданић, Рада Рутонић, Ђурица Лазић, Миливој Лазић, Сава Бокшић. Чланови Надзорног одбора су били Мирко Шовљански, Влајко Остојин и Стеван Лазић.

24.11.1955. године уплатом по 300 динара приступили су оснивању ловачке задруге следећи ловци Ђурђева: Отић Петар, Илијин Милован, Мудри Јаким, Кочиш Данило, Рамач Михајло, Дудаш Љубомир, Отић Милош, Рамач Петар, Лазић Јован, Рамач Сима, Ковач Осиф, Салонски Јанко, Чапко Милорад, Гајишин Сава, Мушицки Вуја, Гајишин Јован, Шовљански Радослав, Шовш Данило, Радовић Драгољуб, Бокшић Сава, Косић Славко, 24.04.1959. године Илијин Ђорђе а 26.07.1960. године Ћурчић Бранко.

1957. године друштво је као приоритет поставило уништавање штеточина. Задатак је у потпуности извршен а тројка ловаца: Славко Костић, Сава Шокчић и Милорад Мушицки су пребацили норму за 40%. Њима је следовала новчана награда које су се одрекли у корист друштвене благајне. Друштво је претходне године први пут правило хранилишта и солишта за срнећу дивљач, припремало храну за зимску прехрану, одредило терен за „расплод“ дивљачи као и хватање зечева.

До 2012 Године Ловачко друштво се звало Ловачко Друштво Зец, 2012 дошло је до усаглашавања са новим законом о ловству и ловиште је припојено Удружењу које чине сва четири места Општине Жабаљ. Ловни ревир Ђурђево газдује са око 8000 хектара ловног терена и броји око 60 ловаца који су чланови Удружења. Исте године мења назив у ловачко друштво Ђурђево.

 

Податке из историјских архива сакупио

Др. Синиша Куруцин