Издавање дозвола

Дозволе за лов издаје ловочувар у ловачком дому сваке среде од 19 до 20 часова.

Пре уласка у терен сваки ловац је дужан да се упише у књигу улазака у ловни терен која се налази у ловачком дому.