Сређиванје фасаде на ловачком дому

Аутор: 
lovac

Крајем Априла 2015 Окречена је фасада на ловачком дому

Фотографије пре и после кречења фасаде.