20 Фебуара одржан је традиционални ловачки бал 2016

Ловачко друштво Ђурђево

Прима нове чланове ловачког друштва

Почетком новембра пуштени су фазани из фазанерије по целом терену.

неки ловци су и снимали пуштање :

Ловачка Спупштина

 

Ловачко друштво је први пут организовало гулашијаду.

Фазанерија

Крајем Априла 2015 Окречена је фасада на ловачком дому

Одржан је традиционални ловачки бал 2015

Pages